Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraattien toimialueet laajenevat 2012 / Maistraatin ydintehtävinä tietohuolto- ja oikeusturvapalvelut

Maistraatin ydintehtävinä tietohuolto- ja oikeusturvapalvelut

Maistraattien ydintehtäviä ovat yhteiskunnan tietohuolto- ja oikeusturvapalvelut. Ydinprosesseista yhteiskunnan tietohuoltopalveluilla varmistetaan järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta sekä yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin. Palvelukokonaisuus jakaantuu tietohuoltoon ja tietopalveluun. Oikeusturvapalveluilla turvataan puolestaan asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraattien uusi organisaatiomalli rakentuu kussakin 11 maistraatissa neljästä tai viidestä vastuualueesta. Niitä ovat holhoustoimen edunvalvontapalvelut, kuluttajaneuvontapalvelut, yhteisöoikeudelliset palvelut, todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti ja henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut.

Suurenna kuvaa klikkaamalla

Muita tehtäviä

Maistraateilla on lukuisia yksittäisiä tehtäviä. Ne vastaavat mm. toimialueensa väestötietojen ylläpidosta, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä, vesikulkuneuvorekisteristä sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Ne tekevät myös siviilivihkimisiä, parisuhteen rekisteröintejä, julkisen notaarin tehtäviä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä asioita. Maistraatit hoitavat nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinnat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistamisen. Useimmin kansalaiset ovat maistraattien kanssa tekemisissä siviilivihkimisissä sekä osoitteen ja asuinkunnan muutosten ilmoittamisessa. Myös asunto-osakeyhtiöiden tietoihin tulleet muutokset on ilmoitettava maistraatteihin.