Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraattien toimialueet laajenevat 2012

Maistraattien toimialueet laajenevat 2012

Valtion paikallishallintoon kuuluvien maistraattien määrä supistui vuoden 2012 alusta 24:stä 11:een.

Uusiksi maistraattien toimialueiksi tulivat Helsinki, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Häme, Lounais-Suomi, Sisä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi. Toimipisteiden määrä pysyy lähes ennallaan ja on vuoden 2012 alusta 43. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Kaksikielisiä maistraatteja on kuusi; Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kaakkois-Suomen sekä Helsingin maistraatit.

Palvelut ja tehtävät säilyvät ennallaan

Maistraattien palvelut ja tehtävät säilyivät alueuudistuksessa ennallaan ja paikallisesti helposti asiakkaiden saatavilla. Maistraattitoimintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi paikallishallinnossa kokoava uudistus selkiyttää maistraattien johtamisjärjestelmää ja mahdollistaa käytäntöjen yhdenmukaistamisen koko maassa. Toimialueiden laajentaminen varmistaa laadukkaat palvelut voimavarojen vähentyessäkin. Tavoitteena on myös turvata henkilöstön jaksaminen.

Maistraattien henkilöstömäärä

Maistraattien henkilöstömäärä on vuodenvaihteessa 2012 yhteensä 765. Se supistuu 40:llä vuoteen 2015 mennessä. Vuodesta 2006 maistraattien henkilöstömäärä on vähentynyt 125:llä tuottavuusohjelman johdosta, vaikka tehtävät eivät ole supistuneet. Toimintaa tehostavat sähköisten ja automaattisten palvelujen käyttöönotto sekä viranomaisten yhteispalvelupisteet. Vuoden 2012 alussa hallintoviranomaisten yhteispalvelupisteitä oli Suomessa 176. Niistä 34:ssä hoidetaan maistraattien tehtäviä.

Kartta - maistraatit ja yksikot 01.01.2012

Maistraatit ovat itsenäisiä virastoja ja ne kuuluvat valtionhallinnossa valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Niiden valtakunnallinen toimintojen kehittäminen ja tulosohjaus on Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopiossa sijaitsevan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vastuulla. Se on vastannut myös maistraattien aluejaon valmistelusta sekä toteutuksesta yhdessä maistraattien kanssa. Maistraattien vuosibudjetti on noin 45 miljoonaa euroa, josta tulot kattavat noin 30 prosenttia.

Maistraattien hallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Maistraattien eri toimialojen toiminnallisesta ohjauksesta ja kehittämisestä vastaavat lisäksi oikeus-, työ- ja elinkeino- sekä liikenne- ja viestintäministeriö, Väestörekisterikeskus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Kuluttajavirasto.

Maistraatin ydintehtävinä tietohuolto- ja oikeusturvapalvelut

Maistraattien ydintehtäviä ovat yhteiskunnan tietohuolto- ja oikeusturvapalvelut. Ydinprosesseista yhteiskunnan tietohuoltopalveluilla varmistetaan järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta sekä yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin. Lue lisää maistraattien ydintehtävistä...