Aloitussivu / Ajankohtaista / Suomen kansalainen voi nyt toimittaa osoitetodistuksen verkkopalvelussa maistraatille toisessa EU-maassa tapahtuneesta muutosta

Suomen kansalainen voi nyt toimittaa osoitetodistuksen verkkopalvelussa maistraatille toisessa EU-maassa tapahtuneesta muutosta

Väestörekisterikeskus on toteuttanut yhdessä valtiovarainministeriön ja Valtion IT -palvelukeskuksen kanssa sähköisen asioinnin pilottipalvelun, jolla Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröidyt henkilöt voivat ilmoittaa EU-maissa muuttuneen asuinosoitteensa maistraatille väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi. Palvelun kautta ilmoitetut osoitteenmuutokset käsitellään Vaasan maistraatissa.

Palvelu on käytettävissä Suomi.fi-portaalissa pilottina vuoden 2011 loppuun saakka. Palvelun toteutus on osa EU-jäsenmaiden yhteistä STORK-hanketta, jossa pilotoidaan kansallisten sähköisen tunnistamisen ratkaisujen yhteentoimivuutta sekä kehitetään jäsenmaiden välistä sähköistä tiedonvälitystä.

Palvelu löytyy Suomi.fi-portaalin kohdasta ”Asuminen ja rakentaminen” sekä suoraan mm. hakusanalla STORK. Palveluun tunnistaudutaan Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Sloveniassa, Espanjassa tai Portugalissa käytössä olevilla eID-tunnisteilla. Suomessa tunniste on sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne. Palvelu toimii englanniksi.

Palvelussa EU-kansalainen voi välittää asuinvaltionsa viranomaisen (Espanja, Portugal, Ruotsi, Slovenia ja Viro) asiointipalvelusta lataamansa sähköisesti allekirjoitetun osoitetodistuksen maistraatin käsiteltäväksi. Maistraatti tallentaa muuttuneen osoitteen väestötietojärjestelmään, mikäli rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Pilotoitavalla palvelulla edistetään EU:n jäsenmaiden välistä sähköistä asiointia. Tavoitteena on, että sähköisessä tiedonvaihdossa päästään tulevaisuudessa vakiintuneisiin menetelmiin.

Suora linkki palveluun: Lähetä todistus osoitteestasi ulkomailla / Submit Foreign Address Declaration

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus, puh. 09 2291 6504, 050 549 2469, sähköposti: joonas.kankaanrinne@vrk.fi