Sähköinen ROAD MAP palvelu ohjeistamaan työnantajia ja ulkomaalaisia viranomaisasioinnissa
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Sähköinen ROAD MAP palvelu ohjeistamaan työnantajia ja ulkomaalaisia viranomaisasioinnissa

Sähköinen ROAD MAP palvelu ohjeistamaan työnantajia ja ulkomaalaisia viranomaisasioinnissa

Käytännöllisiä ohjeistuksia

Tarvittavia viranomaisasiointeja ulkomaalaiselle työntekijälle ovat mm. maahantuloluvat, henkilötunnuksen ja kotikuntamerkinnän hakeminen maistraatista, verokortin tilaaminen verotoimistosta sekä Suomen sosiaaliturvaan hakeminen KELA:sta. ”Tarve näille palveluille kuitenkin vaihtelee riippuen siitä, mistä päin maailmaa ulkomaalainen on kotoisin, ja kuinka pitkän ajanjakson ulkomaalainen Suomessa oleskelee”, toteaa projektipäällikkö Saara Leppänen, SeAMK.

Palvelu esittää yksilöityjä kysymyksiä, joihin vastaamalla  sekä työnantaja että työntekijä saavat yksinkertaiset ”askel askeleelta” ohjeistukset viranomaisasiointiin, sekä linkkejä viranomaisten sivuille.

Tietoisuus viranomaisasiointien välttämättömyydestä tärkeää

Palvelun toivotaan toimivan hyödyllisenä työvälineenä niin ulkomaalaisille työntekijöille, työnantajille kuin niille toimijoille, jotka tarjoavat palveluja ulkomaalaisille ja yrityksille (mm. kunnat ja viranomaiset), koska se antaa hyvän kokonaiskuvan ulkomaalaisille välttämättömistä viranomaisasioinneista ja ohjeistaa käyttäjää selkeästi.

Työhön tulevan maahanmuuttajan viranomaisasioinnit koostuvat monesta yhtä tärkeästä osasta ja ovat työnantajienkin etu, että ulkomaalainen työntekijä huolehtii kaikista tarvittavista viranomaisasioinneista.

Egoprise-hankeesta

Egoprise-hankkeessa kehitetään Itämeren maaseutualueiden julkishallinnon palveluita vastaaman paremmin elinkeinoelämän tarpeita sähköisten palveluiden avulla. Palvelun päivittämistä toteuttaa Seinäjoen Kansainvälisyyskeskus.

EU:n Interreg rahoitteinen 3-vuotinen Egoprise -hanke käynnistettiin vuonna 2009. Hankkeessa on mukana  22 kumppania kahdeksasta Itämeren alueen maasta. SeAMK on hankkeessa johtavana kumppanina Suomessa. Lisää tietoa www.egoprise.eu