Aloitussivu / Ajankohtaista / Patentti- ja rekisterihallituksen palveluja alueilla järjestetään uudelleen

Patentti- ja rekisterihallituksen palveluja alueilla järjestetään uudelleen

Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisiä palveluja kehitetään parhaillaan. Osana tätä työtä työ- ja elinkeinoministeriö selvittää ja valmistelee viraston alueellisten palveluiden siirtämistä pois maistraateista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. Uudistus koskee kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten ja asunto-osakeyhtiöilmoitusten käsittelyä. Kysyntä ilmoitusten sähköiselle tekemiselle on lisääntymässä.  

Työ- ja elinkeinoministeriön 31.5.2013 asettama työryhmä valmistelee uudistusta vuoden 2015 elokuun loppuun, jolloin uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan. Työryhmä selvittää uudistuksen vaikutukset maistraattien ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten henkilöstöön ja talouteen sekä lainsäädäntöön. Uudistuksessa noudatetaan hyviä henkilöstöpoliittisia periaatteita. Valmistelusta tiedotetaan henkilöstölle avoimesti ja aktiivisesti.

Palvelut on tarkoitus hoitaa jatkossa Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinti- ja asiakaspalvelun sekä verkkosivujen kautta. Tällä hetkellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja maistraatit ottavat vastaan kaupparekisteri- ja yhdistysrekisteri-ilmoituksia, neuvovat ilmoitusten tekemisessä sekä antavat otteita ja jäljennöksiä rekistereistä. Lisäksi maistraatit vastaanottavat asunto-osakeyhtiöilmoituksia ja neuvovat niiden käsittelyssä.

Paikallisviranomaisten verkosto on rakennettu aikana, jolloin ilmoitusten vastaanotto ja käsittely perustui paperiasiakirjoihin ja neuvontaan eikä käytettävissä ollut sähköisiä kanavia. Sähköisille palveluille on kuitenkin yhä suurempi kysyntä, koska tällöin asian voi hoitaa joustavasti ja nopeasti omassa aikataulussa.

Toimintojen keskittäminen mahdollistaa entistä yhtenäisemmän palvelun. Myös kustannuksissa on mahdollista säästää. Kehitettävässä toimintamallissa otetaan huomioon valmisteltavana olevan julkisen hallinnon yhteisten palvelupisteiden tarjoamat asiointimahdollisuudet.

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä työryhmässä on edustus valtiovarainministeriöstä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköstä, Hämeen maistraatista sekä henkilöstöjärjestöistä.

Hanke on osa valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan. Lisätietoja hankkeesta on työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/prh_muutos

Lisätiedot:
hankepäällikkö Piia Rekilä, TEM, puh. 029 506 4115  (työryhmän puheenjohtaja)
ylitarkastaja Jaana Haatainen, VM, puh. 029 553 0003
linjanjohtaja Olli Koikkalainen, PRH, puh. 029 509 5575