Aloitussivu / Ajankohtaista / Päätös Länsi-Suomen maistraatin joidenkin yksiköiden aukioloajoista

Päätös Länsi-Suomen maistraatin joidenkin yksiköiden aukioloajoista

Länsi-Suomen maistraatti päättää viraston Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaaren yksiköiden aukioloajasta valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 2 §:n mukaisesti 1.1.2013 lukien siten, että viraston nämä yksiköt avataan käyntiasiakkaille aamuisin klo 9.00 ja suljetaan klo 16.15. Viraston puhelinpalvelu voidaan aloittaa jo klo 8.00 alkaen. Aukioloajan muutos ei vaikuta henkilöstön työaikaan tai työaikasäännöksiä koskeviin liukumiin. Kukin yksikkö vastaa aukioloajan muutoksen tiedottamisesta oman alueensa sanomalehdissä ja maistraatin Pietarsaaren yksikkö tiedottamisesta maistraattien sähköisissä viestimissä.

Maistraatin Kristiinankaupungin yksikön aukiolosta aikaisemmin tehtyjä päätöksiä ei tässä yhteydessä muuteta.

Aukioloajan muutoksella yhtenäistetään maistraatin yksiköiden asiakaspalvelua sekä parannetaan työntekijöiden keskinäistä tavoitettavuutta. Muutos on käsitelty Länsi-Suomen maistraatin yhteistoimintaryhmässä 20.12.2012.

Kokkolassa 27.12.2012                                                                      

Jari Taipale
maistraatin päällikkö