Maistraattien uusi strategia painottaa palvelujen sähköistämistä
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraattien uusi strategia painottaa palvelujen sähköistämistä

Maistraattien uusi strategia painottaa palvelujen sähköistämistä

Maistraattien palveluja ja toimintaa kehitetään lisäämällä vuorovaikutusta ja hyödyntämällä enemmän digitalisaatiota. Palvelujen saantia helpotetaan myös kiinnittämällä entistä enemmän huomiota asiakkaiden tarpeisiin, ohjaamalla asiointia sekä ottamalla asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen.

Tänään 18. marraskuuta julkaistussa maistraattien vuosien 2016–2019 strategiassa on seitsemän painopistettä, jotka ohjaavat maistraattien toimintaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen näkökulmasta:  

  1. Varmistamme asiakkaiden oikeusturvan toteutumisen.
  2. Asiakas saa tilanteeseensa sopivat palvelut sujuvasti.
  3. Organisoimme toimintamme asiakaslähtöisesti.
  4. Parannamme toimintamme laatua.
  5. Kehitämme osaamistamme ammattimaisen johtamisen tuella.
  6. Vahvistamme henkistä ja fyysistä työkykyä sekä osallistavaa työkulttuuria.
  7. Järjestämme toimintamme tuottavasti ja taloudellisesti.

Strategisten tavoitteiden taustalla ovat hallitusohjelman linjaukset sekä maistraattien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Erityisesti asiakkaiden tarpeissa ja odotuksissa tapahtuvat muutokset ja julkisen talouden kiristyminen edellyttävät maistraateilta palvelutuotannon muuttamista ja toiminnan tehostamista.

Strategian valmisteluun ovat osallistuneet maistraatteja ohjaavat ministeriöt ja keskushallinnon virastot, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä maistraatit.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jaana Salmi, puh. 02955 30003, jaana.salmi(a)vm.fi