Maistraattien maksut muuttuvat
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraattien maksut muuttuvat

Maistraattien maksut muuttuvat

Maistraattien suoritteista perittävät maksut muuttuvat vuoden 2017 alusta. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden maksut nousevat noin 2 prosenttia ja eräissä tietopalvelusuoritteissa ja julkisen notaarin suoritteissa maksut nousevat 1-3 euroa. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisissa suoritteissa maksut laskevat noin 11 prosenttia. Uudet maksut perustuvat valtiovarainministeriön 21.12.2016 antamaan asetukseen maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2017. Asetus on voimassa vuoden 2017 loppuun.