Maistraattien maksut muuttuvat
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraattien maksut muuttuvat

Maistraattien maksut muuttuvat

Maistraattien maksuissa tapahtuu vuoden 2015 alusta lukien muutoksia. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten suoritteiden maksut nousevat keskimäärin 4 prosenttia ja holhoustoimen suoritteiden maksut nousevat keskimäärin 6 prosenttia. Myös eräisiin muihin maksuihin tulee maltillisia korotuksia.

Uudet maksut perustuvat 1.1.2015 voimaan tulevaan valtiovarainministeriön asetukseen maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016. Asetus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Maksujen korotuksilla pyritään parantamaan maistraattien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta.

Linkki: Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016