Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraatit ruuhkautuneet yhteydenotoista

Maistraatit ruuhkautuneet yhteydenotoista

Maistraatteihin on viime päivinä tullut erityisen paljon yhteydenottoja. Yleensä yhteydenottoon on johtanut vierailu omien tietojen tarkastamispalvelussa ja omissa tiedoissa havaitut puutteiksi tai virheiksi mielletyt seikat, tarve muuttaa omia tietoja tai tarve saada lisätietoa väestötietojärjestelmään talletetuista omista tiedoista.

Ennen yhteydenottoa maistraattiin on syytä ottaa huomioon seuraavat asiat:

Tietojen muutospyyntöjen käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunutta maistraateissa. Muutettaviksi pyydetyt tiedot näkyvät tämän vuoksi väestötietojärjestelmässä mahdollisesti vasta useamman viikon kuluttua muutospyynnön lähettämisestä. Esimerkiksi ammattitiedon- tai sähköpostiosoitteen muuttaminen tai tietojenluovutuskiellon lisääminen ovat tällaisia muutospyyntöjä, joiden käsittely maistraatissa kestää tällä hetkellä useamman viikon. Oman muutospyynnön käsittelyä maistraatissa ei voi nopeuttaa olemalla uudelleen yhteydessä maistraattiin.

Väestötietojärjestelmää perustettaessa 1970-luvun alkupuolella siirrettiin paikallisista väestörekistereistä henkilöitä koskevat perustiedot järjestelmään sillä rajoituksella, että 1.10.1973 voimassa olleet perhesuhteet (lapset olivat tuona ajankohtana vielä alaikäisiä) otettiin huomioon. Siten henkilöllä, joka on ollut täysi-ikäinen 1.10.1973, ei välttämättä näy järjestelmässä vanhempien tietoja. Samoin, jos henkilön lapset (tai joku heistä) ovat olleet täysi-ikäisiä 1.10.1973, henkilön lapsitiedoissa ei välttämättä näy näitä (tätä) lapsia. Koska puutteet johtuvat järjestelmää perustettaessa sovituista rajoituksista, ei tietojen puuttumisessa näissä tapauksissa ole kyse sellaisesta virheestä, joka pitäisi korjata maistraatin toimesta tai henkilön pyynnöstä.

Jos kysymys on yli neljä vuotta vanhasta osoitetiedosta, sitä ei voida korjata, koska sitä koskeva muuttoilmoitus ja mahdolliset muut asiakirjat on arkistosäännön mukaan hävitetty.

Tiedusteluja esimerkiksi vanhoista kiinteistöjen omistustiedoista tai vanhojen osoitetietojen alkupäivämäärästä tai muista historiatiedoista on syytä tässä tilanteessa välttää. Jos henkilön oikeuksiin tai velvollisuuksiin vaikuttavissa voimassa olevissa henkilötiedoissa on korjattavaa, on näistä toki syytä olla yhteydessä omaan maistraattiin. On kuitenkin otettava huomioon, että näissäkin tilanteissa palvelu on tällä hetkellä ruuhkautunutta.