Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraatit aloittavat yt-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä

Maistraatit aloittavat yt-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä

Maistraatit aloittavat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat
koko henkilöstöä, ja vähentämistarve on enimmillään 75 henkilötyö-
vuotta. Tähän lukuun sisältyy 21 henkilön siirtyminen syyskuussa
2015 Patentti- ja rekisterihallituksen palvelukseen.

Vähennystarpeen taustalla on muun muassa se, että kauppa- ja yh-
distysrekisterin paikallisviranomaistehtävät siirretään Patentti- ja re-
kisterihallitukseen. Lisäksi maistraattien määrärahat pienenevät ensi
vuonna 3,7 miljoonalla eurolla. Siksi maistraattien mahdollisuudet tar-
jota työtä ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Neuvottelut alkavat 7. tammikuuta. Mahdolliset henkilöstövähennyk-
set ja muut toimet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana.

Neuvotteluissa pyritään hakemaan säästöjä eläkkeelle siirtymisten,
määräaikaisuuksien päättymisten ja toiminnan tehostamisen kautta.
Neuvottelut voivat johtaa myös irtisanomisiin.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Merja Koponen, Maistraattien ohjaus- ja
kehittämisyksikkö, Itä-Suomen aluehallintovirasto 029 501 6877