Maistraatin päälliköiden nimityksiä 1.1.2012
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Maistraatin päälliköiden nimityksiä 1.1.2012

Maistraatin päälliköiden nimityksiä 1.1.2012

Maistraattien toimialueiden laajenemisen myötä maistraattien määrä vähenee 24
maistraatista 11 maistraattiin vuonna 2012. Valtioneuvosto vahvisti 10.3.2011
maistraattien toimialueita koskevan asetuksen. Maistraattien yhdistämisellä ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia maistraatin päällikön tehtävää lukuun ottamatta.

Valtioneuvosto vahvisti 5.5.2011 Rekisterihallintoasetuksen 10 a ja 11 §:n muutoksen (412/2011). Asetuksessa säädetään maistraattien kielitaitoa koskevista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista sekä maistraatin päällikön viran perustamisesta, lakkauttamisesta ja viran nimen muuttamisesta sekä päällikön nimittämisestä. Toimivalta viimeksi mainituissa tehtävissä on Kuopiossa sijaitsevalla Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivalla maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköllä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on perustanut 16.5.2011 Länsi-
Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen maistraattien päälliköiden virat 1.1.2012 lukien. Mainitut virat voitiin täyttää niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä haettavaksi julistamatta. Kelpoisuusehdot täyttävällä maistraattien henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ilmoittautua virkoihin. Järjestelyt eivät ole koskeneet Helsingin maistraatin päällikköä eivätkä Lapin maistraatin päällikköä.

Ilmoittautuminen maistraattien päälliköiden virkoihin päättyi perjantaina 3.6.2011. Ilmoittautumisia tuli yhteensä 16 henkilöltä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on
29.6.2011 päätöksillään nimittänyt maistraattien päälliköiden virkoihin 1.1.2012 alkaen seuraavat henkilöt

 • Länsi-Uudenmaan maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti, Kari Myllys, toimipaikka Espoo.
 • Itä-Uudenmaan maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti,
  Kari Ranta, toimipaikka on Vantaa
 • Kaakkois-Suomen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti,
  varatuomari Ari Torkkel, toimipaikka on Lappeenranta
 • Hämeen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, Rauno Partanen, toimipaikka on Hämeenlinna
 • Lounais-Suomen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti,
  varatuomari Mirja Kainu, toimipaikka on Turku.
 • Sisä-Suomen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Auli Peltoniemi, toimipaikka on Jyväskylä
 • Länsi-Suomen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti,
  Jari Taipale, toimipaikka on Kokkola
 • Itä-Suomen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pirkko Anttila, toimipaikka on Kuopio
 • Pohjois-Suomen maistraatin päälliköksi, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hannu Mäkelä, toimipaikka on Oulu.

Lisätietoja asiassa antaa yksikön päällikkö Merja Koponen, p. 040 847 9244.