Aloitussivu / Ajankohtaista / Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa ensi vuoden alussa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa ensi vuoden alussa

Uusi Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2013. Presidentin on tarkoitus vahvistaa asiaa koskevat lait 30.11.2012.

Kilpailuvirastosta ja Kuluttajavirastosta muodostettu uusi virasto lisää kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista painoarvoa ja tehostaa hallintoa. Uuden viraston tavoitteena on terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat käyttäytyvät vastuullisesti ja ottavat huomioon myös kuluttajien edut.

Viraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Nykyisten viranomaisten lakisääteiset tehtävät eivät muutu.

Virastoa johtaa pääjohtaja. Lisäksi virastossa on kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtaja ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja. Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttaja-asiamiehen lakisääteiset tehtävät ja toimivalta eivät muutu.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoa koskeva valtioneuvoston asetus on tarkoitus vahvistaa joulukuun alussa. Asetuksessa muun muassa täsmennetään viraston tehtäviä. Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö nimittää viraston pääjohtajan ja ylijohtajat tehtäviinsä väliaikaisesti. Kyseiset virat laitetaan viipymättä myös julkiseen hakuun.

Uuden viraston budjetti vuonna 2013 on 11 miljoonaa euroa. Työntekijöitä sillä on noin 150.

Lisätiedot:
ylijohtaja Raimo Luoma, TEM, puh. 050 413 5500
kaupallinen neuvos Tapio Laamanen, TEM, puh. 050 375 6249