Kauppa- ja yhdistysrekisterien asiakaspalvelu keskitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Kauppa- ja yhdistysrekisterien asiakaspalvelu keskitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle

Kauppa- ja yhdistysrekisterien asiakaspalvelu keskitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle

Kauppa- ja yhdistysrekisterien asiakaspalvelu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät keskitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Asiakkaille ratkaisu turvaa käsittelyn ja neuvonnan tasaisen laadun, kun tulevaisuudessa henkilökohtainen asiointi vähenee huomattavasti sähköisten palveluiden myötä.

Valtioneuvosto hyväksyi lakiluonnoksen kokouksessaan 15.9.2014. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2015. Silloin maistraatit ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eivät enää käsittele kauppa- ja yhdistysrekistereihin liittyviä asioita. Maistraatit eivät myöskään käsittele asunto-osakeyhtiöilmoituksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että palveluiden keskittäminen Patentti- ja rekisterihallitukseen turvaa yhdenmukaiset kaupparekisteripalvelut ja tehostaa toimintaa. Ratkaisu varmistaa palvelun myös ruotsin kielellä. Kaupparekisteri-ilmoituksia voi edelleen jättää Verohallinnon toimipisteisiin.

Tällä hetkellä Patentti- ja rekisterihallitus, maistraatit ja ELY-keskukset ottavat vastaan kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoituksia, neuvovat ilmoitusten tekemisessä sekä antavat otteita ja jäljennöksiä rekistereistä. Lisäksi maistraatit käsittelevät asunto-osakeyhtiöilmoitukset ja neuvovat niiden tekemisessä.

Taustalla lisääntyvät sähköiset palvelut

Uudistuksen taustalla on sähköisten palveluiden lisääntyminen, mikä vähentää henkilökohtaisen asiakaspalvelun tarvetta. Kauppa- ja yhdistysrekistereistä vastaava Patentti- ja rekisterihallitus on parhaillaan ottamassa käyttöön uusia verkkopalveluita. Sähköisille palveluille on yhä suurempi kysyntä, koska tällöin asiakas voi hoitaa asiansa joustavasti ja nopeasti omassa aikataulussaan.

Uudistus vähentää henkilötyövuosien tarvetta maistraateissa ja lisää sitä jonkin verran Patentti- ja rekisterihallituksessa. Uudistuksella ei ole vaikutuksia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten henkilöstöön.

Seuraavaksi selvitetään muun muassa, mitä tehtäväjärjestelyjä uudistus aiheuttaa maistraateissa ja miten kyseisiä tehtäviä hoitaneiden henkilöiden asema järjestetään. Muutoksessa pyritään varmistamaan henkilöstön työllistyminen ja noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa valtion yhteistoimintalain ja -sopimuksen mukaisesti sekä yleisiä periaatteita valtion henkilöstön asemasta organisaation muutostilanteissa. Lisäksi lain täytäntöönpanossa turvataan kielellisten palvelujen toteutuminen.

Lakiluonnoksesta järjestettiin lausuntokierros kesällä 2014. Lausunnot ja lisätietoja hankkeesta on osoitteessa: 

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri yrityksistä. Yritysten lisäksi kaupparekisteriin merkitään myös eräät muut yhteisöt, kuten asunto-osakeyhtiöt ja asumisoikeusyhdistykset. Yhdistysrekisteriin puolestaan merkitään yhdistyksiä koskevat tiedot.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Piia Rekilä, TEM, puh. 029 506 4115
ylitarkastaja Mika Kotala, TEM, puh. 029 504 7033