Edunvalvojan palkkio vuonna 2013
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Edunvalvojan palkkio vuonna 2013

Edunvalvojan palkkio vuonna 2013

Edunvalvojille maksettavat palkkiot muuttuvat vuoden 2013 alusta. Palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksella, joka koskee sekä yleisiä edunvalvojia että yksityisiä edunvalvojia, kuten päämiehen läheisiä.

Tavoitteena on yksinkertaistaa palkkion määräytymisperusteita ja yhtenäistää palkkion määräytymistä koskevia käytäntöjä eri puolilla maata. Päämiesten eli edunvalvonnassa olevien henkilöiden yhdenvertaisuus paranee, koska palkkion määräytymistä koskevat tulkintaerot vähenevät.

Koska käytäntöjä pyritään yhtenäistämään, palkkiot nousevat osalla päämiehistä ja laskevat osalla. Edunvalvojan palkkion perusmaksu on 440 euroa tai vähävaraisille 280 euroa vuodessa. Kokonaispalkkion määrään vaikuttavat lisäksi muun muassa edunvalvojan suorittamat toimenpiteet ja päämiehen varallisuus.

Holhoustoimilaissa tarkoitettu tuloraja on ensi vuonna 5 727,44 € (477,26 € x 12) ja varallisuusraja 17 181,36 € (3 x 5727,44 €).

Edunvalvojan palkkiolomake laaditaan tammikuussa 2013. 

Linkki: