Affecto siirtää maistraatin vanhat väestötiedot sähköiseen järjestelmään
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Affecto siirtää maistraatin vanhat väestötiedot sähköiseen järjestelmään

Affecto siirtää maistraatin vanhat väestötiedot sähköiseen järjestelmään

Kirkkohallituksen ja Väestörekisterikeskuksen yhteistyö tuo kustannussäästöjä

Affecto siirtää maistraattien vanhat väestötiedot sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään eli DIGI-sovellukseen. Toteutuksessa käytetään Affecton Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle aikaisemmin tekemää järjestelmää. Järjestelmässä on huolehdittu tietosuojasta ja varmistettu, että maistraattien ja kirkon virkailijat pääsevät käsittelemään ja luovuttamaan ainoastaan oman organisaationsa puolelta järjestelmään vietyjen henkilöitten tietoja.

Yhteistyö tuo sekä kirkolle että Väestörekisterikeskukselle kustannussäästöjä. Jatkossa käyttöpalvelukustannukset ovat molemmille alhaisemmat, koska kaikki vanhat väestötietoaineistot ovat yhdessä paikassa.

Maistraateissa paperimuotoisen aineiston käsittely vie paljon aikaa, joten siirtyminen sähköisen aineiston käsittelyyn nopeuttaa esimerkiksi sukuselvitysten tekoa.

”Kansalaisen näkökulmasta yhteinen järjestelmä luo edellytykset sukuselvityspalvelulle, josta voisi tulevaisuudessa saada henkilön tiedot sekä maistraattien että seurakuntien aineistosta”, toteaa kehityspäällikkö Reko-Aleksi Renvik Väestörekisterikeskuksesta.

1960-luvulta vuosituhannen vaihteeseen käytetyssä perhelehtijärjestelmässä yhdellä kortilla olivat yhden perheen tiedot. Perhelehtiä ei enää päivitetä, mutta niiden sisältämiä tietoja tarvitaan muun muassa perunkirjoituksissa ja sukututkimuksissa.

Kirkkohallitus pystyy ainoana palveluntarjoajana tuottamaan palvelun Väestörekisterikeskukselle siten, että maistraattien ja seurakuntien vanhojen väestökirja-aineistojen säilytyksessä taataan yhteneväiset säilyttämisen ja käsittelyn menettelyt sekä luodaan näiden yhteinen kehityskulku lainsäädännön sallimissa rajoissa.

”Mielestäni on hienoa, että evankelis-luterilaiselle kirkolle toteutettu järjestelmä soveltuu myös Väestörekisterikeskuksen käyttöön. Hanke on oiva esimerkki yhteistyöstä, jolla saavutetaan kustannussäästöjä”, toteaa kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja Kirkkohallituksesta.

Järjestelmä varmistaa, että sähköisessä muodossa olevat seurakuntien ja väestökirjahallinnon vanhat väestökirja-aineistot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Sähköistäminen turvaa myös osin huonokuntoisen aineiston säilyvyyden.

Väestörekisterikeskuksen DIGI-sovelluksen toteutus alkoi helmikuussa, ja se otetaan käyttöön vaiheittain siten, että ensimmäiset maistraatit saavat sen käyttöönsä syksyllä.

Lisätietoja:

Stig-Göran Sandberg, Toimitusjohtaja, Affecto Finland Oy, Stig-Goran.Sandberg(at)Affecto.com, puhelin +358 205 777 804

Jarmo Mertovaara, Key Account Manager, Affecto Finland Oy, jarmo.mertovaara(at)affecto.com, puhelin +358 205 777 830

Pirjo Pihlaja, Kirkkoneuvos, Kirkkohallitus, pirjo.pihlaja(at)evl.fi,
puhelin 09 1802 203

Reko-Aleksi Renvik, Kehityspäällikkö, Väestörekisterikeskus, reko-aleksi.renvik(at)vrk.fi, puhelin 0295 535 289